Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Stabat Mater dolorosa. Jacopo da Todi himnusza a fájdalmas anyáról
Latinból fordította Szirtes Antal plébános. In: Papok Lapja. Bp., 1905.09.21. 4p.

Jezsuita Művészeti Gyűjtemény: Újabb restaurált barokk festmények a gyűjteményben (jezsuita.hu)

Egyházi festészetünk legujabb multjából. - Néhány magyar egyházi festőről. II.
In: Papok Lapja. Bp., 1886.01.13. 11-12p. (Jacobey Károly egyházművészeti tevékenységének méltatása - korabeli helyesírás szerint)

Egyházi festészetünk legujabb multjából. - Néhány magyar egyházi festőről. I.
In: Papok Lapja. Bp., 1886.01.06. 5-6p. (korabeli helyesírás szerint)

Meghívás az ARS SACRA FESZTIVÁL programsorozathoz való csatlakozásra a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idején

Ars Sacra - A liturgikus művészet kézikönyve c. könyv bemutatása az OKGyK 50 rendezvényen (Terdik Szilveszter)
A kézikönyv tartalomjegyzéke

Figyelmükbe ajánljuk a Herder Kiadó új kiadványát!

Örök otthon a Földön: Egyházi gyűjtemények építkezései (beszámoló) A MELTE beszámolója a levéltári napról

Örök otthon a Földön. Egyházi gyűjtemények építkezései - raktárberuházásokkal foglalkozó konferencia az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGYK) szervezésében. Az EKE tudósítása a levéltári napról

2019. november 11.: Az OKGyK levéltári napja Vácott
(Meghallgatható, illetve letölthető hanganyagokkal)

Ötvenéves az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ - A Magyar Kurír tudósítása az ünnepi rendezvényről

Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGyK) - 50 (EKE)

Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGyK) - 50 (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)

Figyelemfelhívás!!!
Intézményünk tudomására jutott, hogy műtárgy-piacon nagy értékű kegytárgyakkal (pl. Ozsvári Csaba által készített kehely) kereskednek, melyek eredete nem tisztázott. Ilyen esetekben, ha az eredet nem igazolt, nagyon megfontoltan tanácsos eljárni!

Az OKGyK levelezési címe, vezetékes telefonszáma és e-mail címe változik!
2019. április 1-től postafiókunk megszűnik.
Levelezési címünk: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Az email címünk terén annyi változás történik, hogy megszűnik végleg az egyik címünk: az okgyk@hcbc.hu, és a továbbiakban csak az okgyk@katolikus.hu címen leszünk elérhetőek.

KORÁBBI HÍREK, INFORMÁCIÓK

Köszöntjük az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ lapjain!

Hazánkban a nemzeti örökséget és az egyetemes kultúrát képviselő műtárgyállomány jelentős része egyházi tulajdonban van: ezek nyilvántartása, gondozása és tudományos feldolgozása mind az egyház, mind az állam közös érdeke. Kulturális életünk egészére nézve egyre nélkülözhetetlenebb, hogy a szakrális - nem egyszer történelmi - hagyományokat őrző értékek szerves részeivé váljanak a tudományos kutatásnak és a hazai közművelődésnek. Ez a felismerés vezette a Magyar Katolikus Püspöki Kart olyan központi szerv felállításában, amely gyűjteményeink érdekeinek képviseletét, a gyűjteményi munka szakmai támogatását és koordinálását végzi.

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról - szakmai csoportok igénybevételével - gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, OKGyK igazgató

Belépés jelszóval védett területre

Impresszum