Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Elhunyt H. Kolba Judit, régész, muzeológus (Magyar Kurir)
H. Kolba Judit gyászjelentése

Liturgia - Restaurálás - Műtárgy
... ami az egyháztörténetből kimaradt: a Magyar Képzőművészeti Egyetem a 2019 - 20-as tanév tavaszi szemeszterében is folytatja hiánypótló előadássorozatát, szakrális témákban, restaurátori megközelítésben.
A költségtérítéses tanfolyamhoz elszámolható kreditet is elismernek.
A részletetes kurzusleírások és a jelentkezési lapok letölthetők az MKE honlapjáról

Felhívás a IV. Scriptorium konferenciára

Ars Sacra - A liturgikus művészet kézikönyve c. könyv bemutatása az OKGyK 50 rendezvényen (Terdik Szilveszter)
A kézikönyv tartalomjegyzéke

Figyelmükbe ajánljuk a Herder Kiadó új kiadványát!

Örök otthon a Földön: Egyházi gyűjtemények építkezései (beszámoló) A MELTE beszámolója a levéltári napról

Örök otthon a Földön. Egyházi gyűjtemények építkezései - raktárberuházásokkal foglalkozó konferencia az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGYK) szervezésében. Az EKE tudósítása a levéltári napról

2019. november 11.: Az OKGyK levéltári napja Vácott
(Meghallgatható illetve letölthető hanganyagokkal)

Ötvenéves az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ - A Magyar Kurír tudósítása az ünnepi rendezvényről

Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGyK) - 50 (EKE)

Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGyK) - 50 (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár)

Figyelemfelhívás!!!
Intézményünk tudomására jutott, hogy műtárgy-piacon nagy értékű kegytárgyakkal (pl. Ozsvári Csaba által készített kehely) kereskednek, melyek eredete nem tisztázott. Ilyen esetekben, ha az eredet nem igazolt, nagyon megfontoltan tanácsos eljárni!

Az OKGyK levelezési címe, vezetékes telefonszáma és e-mail címe változik!
2019. április 1-től postafiókunk megszűnik.
Levelezési címünk: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Az email címünk terén annyi változás történik, hogy megszűnik végleg az egyik címünk: az okgyk@hcbc.hu, és a továbbiakban csak az okgyk@katolikus.hu címen leszünk elérhetőek.

KORÁBBI HÍREK, INFORMÁCIÓK

Köszöntjük az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ lapjain!

Hazánkban a nemzeti örökséget és az egyetemes kultúrát képviselő műtárgyállomány jelentős része egyházi tulajdonban van: ezek nyilvántartása, gondozása és tudományos feldolgozása mind az egyház, mind az állam közös érdeke. Kulturális életünk egészére nézve egyre nélkülözhetetlenebb, hogy a szakrális - nem egyszer történelmi - hagyományokat őrző értékek szerves részeivé váljanak a tudományos kutatásnak és a hazai közművelődésnek. Ez a felismerés vezette a Magyar Katolikus Püspöki Kart olyan központi szerv felállításában, amely gyűjteményeink érdekeinek képviseletét, a gyűjteményi munka szakmai támogatását és koordinálását végzi.

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról - szakmai csoportok igénybevételével - gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, OKGyK igazgató

Belépés jelszóval védett területre

Impresszum