Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Friss hírek

A Váci Egyházmegye 2015. október 7-én tudományos emlékülést rendezett Róka János kanonok halálának 225., a Váci Egyházmegyei Könyvtár alapításának 140. évfordulójára. A nemrég kiadott "Hármas törekvés" c. kötetben (Budapest: Szent István Társulat, 2018.) az emlékülés előadásainak szerkesztett és bővített változatát olvashatjuk. Az Egyházmegyei Könyvtár alapításának évfordulója mellett Róka János kanonoknak is emléket állít a könyv.

Figyelmükbe ajánljuk a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár frissült honlapját!

A RÓMAI KONGREGÁCIÓK NÉHÁNY KIFEJEZÉSÉNEK MAGYARÁZATA (Papi és szerzetesi névtár 1947. évre. - szerk. Tower Vilmos. Budapest: Korda R.T., 1946. p. 43-44.)

Pluriarte - Arte sacro - szakrális művészet

Jövőre lenne 100 éves Prokop Péter

PROGETTO ARTE POLI - szakrális művészet, belsőépítészet

Köszöntjük az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ lapjain!

Hazánkban a nemzeti örökséget és az egyetemes kultúrát képviselő műtárgyállomány jelentős része egyházi tulajdonban van: ezek nyilvántartása, gondozása és tudományos feldolgozása mind az egyház, mind az állam közös érdeke. Kulturális életünk egészére nézve egyre nélkülözhetetlenebb, hogy a szakrális - nem egyszer történelmi - hagyományokat őrző értékek szerves részeivé váljanak a tudományos kutatásnak és a hazai közművelődésnek. Ez a felismerés vezette a Magyar Katolikus Püspöki Kart olyan központi szerv felállításában, amely gyűjteményeink érdekeinek képviseletét, a gyűjteményi munka szakmai támogatását és koordinálását végzi.

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról - szakmai csoportok igénybevételével - gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, OKGyK igazgató

Belépés jelszóval védett területre

Impresszum