Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából nyílt napot tartottak a székesfehérvári Bazilikában (Székesfehérvári Egyházmegye)

Ars Sacra: kiállításmegnyitó és könyvbemutató Mátramindszenten (Magyar Kurír)

„Minden lehet a képen” - Meinrad Dufner OSB életmű-kiállítása Pannonhalmán (Magyar Kurír)

Hiánypótló kötetet mutattak be a kortárs római katolikus templomépítészetről (Magyar Kurír)

Ars Sacra Fesztivál, 2020

Meghívó és programfüzet Szent Jeromos halálának 1600. évfordulója alkalmából rendezett konferenciára, amelynek helyszíne és ideje: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2020. szeptember 30. - október 1.

Keresztény bestiárium Calabriában: Az unikornis, Krisztus szimbóluma és más állatfigurák (Magyar Kurír)

Ybl Miklós műveinek jegyzéke - benne sok katolikus egyházi épülettel (Ybl Miklós Virtuális Archívum - Budapest Főváros Levéltára)

Czobor Béla: A középkori egyházi művészet kézikönyve

Aranybulla, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények - Új tárlat nyílt a Nemzeti Levéltárban (Magyar Kurír)

A rendhagyó tizennegyedik - Dragonits Márta és Kolek Ildikó az Ars Sacráról (Magyar Kurír)

Éber László: A budapesti Szent István templom (Művészet - szerk. Lyka Károly -, 1906., p.35-50, MKE)

Az egykori katolikus kórházkápolna históriája II. (Pécsi Egyházmegye)

Az egykori katolikus kórházkápolna históriája I. Jegyzetek a Jakováli Haszan pasa dzsámi történetének margójára.
(Pécsi Egyházmegye)

Restaurálási munkálatok miatt hétfőtől nem látogatható a jáki templom (Magyar Kurír)

Divald Kornél: A barátok tornya Budapesten (Művészet - szerk. Lyka Károly -, 1902., p.56-59, MKE)

A magyarok temploma volt - Hetven éve kezdték meg a budavári Mária Magdolna-templom bontását (Magyar Kurír)

14. századi freskókat tártak fel a felvidéki Hárskúton (Magyar Kurír)

A Vác-Hétkápolna Kegytemplom üvegablakainak megújulása (Váci Egyházmegye)

Figyelemfelhívás!!!
Intézményünk tudomására jutott, hogy műtárgy-piacon nagy értékű kegytárgyakkal (pl. Ozsvári Csaba által készített kehely) kereskednek, melyek eredete nem tisztázott. Ilyen esetekben, ha az eredet nem igazolt, nagyon megfontoltan tanácsos eljárni!

Az OKGyK levelezési címe, vezetékes telefonszáma és e-mail címe változik!
2019. április 1-től postafiókunk megszűnik.
Levelezési címünk: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Az email címünk terén annyi változás történik, hogy megszűnik végleg az egyik címünk: az okgyk@hcbc.hu, és a továbbiakban csak az okgyk@katolikus.hu címen leszünk elérhetőek.

KORÁBBI HÍREK, INFORMÁCIÓK

Köszöntjük az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ lapjain!

Hazánkban a nemzeti örökséget és az egyetemes kultúrát képviselő műtárgyállomány jelentős része egyházi tulajdonban van: ezek nyilvántartása, gondozása és tudományos feldolgozása mind az egyház, mind az állam közös érdeke. Kulturális életünk egészére nézve egyre nélkülözhetetlenebb, hogy a szakrális - nem egyszer történelmi - hagyományokat őrző értékek szerves részeivé váljanak a tudományos kutatásnak és a hazai közművelődésnek. Ez a felismerés vezette a Magyar Katolikus Püspöki Kart olyan központi szerv felállításában, amely gyűjteményeink érdekeinek képviseletét, a gyűjteményi munka szakmai támogatását és koordinálását végzi.

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról - szakmai csoportok igénybevételével - gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, OKGyK igazgató

Belépés jelszóval védett területre

Impresszum