Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Figyelemfelhívás!!!
Intézményünk tudomására jutott, hogy műtárgy-piacon nagy értékű kegytárgyakkal (pl. Ozsvári Csaba által készített kehely) kereskednek, melyek eredete nem tisztázott. Ilyen esetekben, ha az eredet nem igazolt, nagyon megfontoltan tanácsos eljárni!

A Magyar Képzőművészeti Egyetem ismét meghirdeti idén is - új időpontokban -
Liturgia - Művészettörténet - Műtárgy c. tanfolyamát
... ami az egyháztörténetből kimaradt: ismeretterjesztő előadások szakrális témákban, művészettörténeti megközelítésben címmel. (MKE)

Küzdelem a templom szépségéért (Dr. Jajczay János egyet. m. tanár; Egyházi Lapok, 1943. szeptember)

Evezz a mélyre - Kortárs keresztény művészeti kiállítás nyílik Tihanyban (Magyar Kurír)

Kiadvány készült a budapesti Szent Márton-ábrázolásokról (Magyar Kurír)

Véget ért a MELTE szombathelyi vándorgyűlése (MELTE)

A MELTE és az EME 2019. évi vándorgyűlése és konferenciája. Szombathely, 2019. július 1-3. (MELTE)

2019. június 24-26. között Esztergomban került megrendezésre az Egyházi Könyvtárak Egyesülése éves konferenciája (EKE)

Az országban is egyedülálló egyháztörténeti és művészeti múzeumot épít a Metropólia Nyíregyházán (Hajdúdorogi Főegyházmegye)

2019. január 6.: Prokop Péter születésének 100. évfordulója

Az istentiszteleti helyek küldetésváltása és az egyházi kulturális javak kezelése - pápai üzenet (VATICAN NEWS)

Az "Istentiszteleti helyek küldetésváltása és az egyházi javak átfogó kezelése" c. konferencia irányelvei - olasz és angol nyelven (Kultúra Pápai Tanácsa)

Az OKGyK levelezési címe, vezetékes telefonszáma és e-mail címe változik!
2019. április 1-től postafiókunk megszűnik.
Levelezési címünk: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
2018. november 5-től megváltozik vezetékes telefonszámunk. Az új számunk : +36 1 872 6310.
A mobil telefonszámunk továbbra is: +36 30 3769065.
Az email címünk terén annyi változás történik, hogy megszűnik végleg az egyik címünk: az okgyk@hcbc.hu, és a továbbiakban csak az okgyk@katolikus.hu címen leszünk elérhetőek.

Köszöntjük az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ lapjain!

Hazánkban a nemzeti örökséget és az egyetemes kultúrát képviselő műtárgyállomány jelentős része egyházi tulajdonban van: ezek nyilvántartása, gondozása és tudományos feldolgozása mind az egyház, mind az állam közös érdeke. Kulturális életünk egészére nézve egyre nélkülözhetetlenebb, hogy a szakrális - nem egyszer történelmi - hagyományokat őrző értékek szerves részeivé váljanak a tudományos kutatásnak és a hazai közművelődésnek. Ez a felismerés vezette a Magyar Katolikus Püspöki Kart olyan központi szerv felállításában, amely gyűjteményeink érdekeinek képviseletét, a gyűjteményi munka szakmai támogatását és koordinálását végzi.

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról - szakmai csoportok igénybevételével - gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, OKGyK igazgató

Belépés jelszóval védett területre

Impresszum