Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Friss hírek

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI, 2018. szeptember 15-16.:
FELHÍVÁS az épített, régészeti és természeti örökség ingyenes bemutatására
FELHÍVÁS új szervezők számára
Tanácsok és az Európa Tanács ajánlásai a szervezéshez

Az OKGyK a következő tájékoztatást kapta:
"Örömmel értesítjük Önt, hogy a 'Liturgia...' tanfolyam önálló oldallal is megjelent a Facebook és az Instagram felületén!
https://www.facebook.com/liturgiamuvtoritanfolyam/
https://www.instagram.com/liturgia_muvtori/"

A RÓMAI KONGREGÁCIÓK NÉHÁNY KIFEJEZÉSÉNEK MAGYARÁZATA (Papi és szerzetesi névtár 1947. évre. - szerk. Tower Vilmos. Budapest: Korda R.T., 1946. p. 43-44.)

MEGHÍVÁS AZ ARS SACRA FESZTIVÁL rendezvényhez való csatlakozásra, valamint a Fesztivál keretében megrendezett NYITOTT TEMPLOMOK NAPJÁRA.

Pluriarte - Arte sacro - szakrális művészet

Jövőre lenne 100 éves Prokop Péter

PROGETTO ARTE POLI - szakrális művészet, belsőépítészet

Köszöntjük az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ lapjain!

Hazánkban a nemzeti örökséget és az egyetemes kultúrát képviselő műtárgyállomány jelentős része egyházi tulajdonban van: ezek nyilvántartása, gondozása és tudományos feldolgozása mind az egyház, mind az állam közös érdeke. Kulturális életünk egészére nézve egyre nélkülözhetetlenebb, hogy a szakrális - nem egyszer történelmi - hagyományokat őrző értékek szerves részeivé váljanak a tudományos kutatásnak és a hazai közművelődésnek. Ez a felismerés vezette a Magyar Katolikus Püspöki Kart olyan központi szerv felállításában, amely gyűjteményeink érdekeinek képviseletét, a gyűjteményi munka szakmai támogatását és koordinálását végzi.

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról - szakmai csoportok igénybevételével - gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, OKGyK igazgató

Belépés jelszóval védett területre

Impresszum