Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Egyedi, művészi igényű liturgikus öltözetek a 19. századtól napjainkig - Kontsek Ildikó előadása (Magyar Kurír)

OKGyK szakmai nap - Szakmai napot rendeztek a katolikus egyházi muzeális gyűjtemények munkatársainak (Magyar Kurír)

Előadás az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár gyűjteményének liturgikus öltözeteiről (Magyar Kurír)

Varga Lajos püspök előadása a liturgikus színek kialakulásáról és használatáról (Magyar Kurír)

Az EKE szakmai napot tartott "Az egyházi könyvtárakban őrzött kódexek és kódex-fragmentumok feldolgozása és digitalizálása" címmel

Az oltár textiliáiról tartott előadást Füzes Ádám (Magyar Kurír)

Köszöntjük az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ lapjain!

Hazánkban a nemzeti örökséget és az egyetemes kultúrát képviselő műtárgyállomány jelentős része egyházi tulajdonban van: ezek nyilvántartása, gondozása és tudományos feldolgozása mind az egyház, mind az állam közös érdeke. Kulturális életünk egészére nézve egyre nélkülözhetetlenebb, hogy a szakrális - nem egyszer történelmi - hagyományokat őrző értékek szerves részeivé váljanak a tudományos kutatásnak és a hazai közművelődésnek. Ez a felismerés vezette a Magyar Katolikus Püspöki Kart olyan központi szerv felállításában, amely gyűjteményeink érdekeinek képviseletét, a gyűjteményi munka szakmai támogatását és koordinálását végzi.

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról - szakmai csoportok igénybevételével - gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

Belépés jelszóval védett területre