Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A vágyak mindig szembejöttek velem – Rácz Gábor tűzzománcművész óbudai műhelyében (Magyar Kurír)

Őrizni az örök értékeket – Beszélgetés a Pro Cultura Christiana díjas Orient Enikő textilművésszel (Magyar Kurír)

Divald Kornél: Árpádkori székesegyházak (Művészet - szerk. Lyka Károly -, 1914., p.41-46, MKE)

Magyar Betlehem 2020 - Online kiállításra hív a Szegedi Dóm Látogatóközpont (Magyar Kurír)

A Kultúra Pápai Tanácsának angol és spanyol nyelvű, Nr. 33. hírlevele (Kultúra Pápai Tanácsa, Vatikán)

Venturini Arredi Sacri, Milano

Karácsonyról szóló ismeretterjesztő zsebkönyv jelent meg a Szépművészeti Múzeum gondozásában (Magyar Kurír)

Festményen a koronavírust likvidáló Szent Mihály arkangyal (Vasárnap)

A Könyvtől a gyermek Jézusig - Páduai Szent Antal ábrázolásai a középkori Magyarországon (Magyar Kurír)

A megújult soproni Szent Mihály-templom (KATTÉKA videotár)

SZÍNE-JAVA Faludi tárlatok mozgóképeken (párbeszédháza, JTMR)

Betlehemi csoda a Látogatóközpontban (Szeged-Csanádi Egyházmegye)

Digitális múzeumpedagógiai játékok több, mint 40 múzeum részvételével (MOZAIK Múzeumtúra)

Fieber Henrik: Megyer (Meyer) Antalról - Magyar Iparművészek I. (Magyar Iparművészet, 1919.03.10., p.67-78, OSZK)

Művészet otthonról - Magyar Nemzeti Galéria

A Kultúra Pápai Tanácsának angol és spanyol nyelvű, Nr. 32. hírlevele (Kultúra Pápai Tanácsa, Vatikán)

Ezer újkori metszetet tesz digitális közkinccsé az Országos Széchényi Könyvtár (Magyar Kurír)

Megújult az egri ciszterci templom főoltára (Egri Főegyházmegye)

Megjelent Terdik Szilveszter legújabb könyve: A Munkácsi Egyházmegye festészete a XIX. században (Hajdúdorogi Főegyházmegye)

Milánóban új kötet jelent meg az angyali üdvözlet ábrázolásairól (Magyar Kurír)

A fénnyel is festő - Marjanovic Straja műhelyében a megérdemelt hivatásról (Magyar Kurír)

Újdonság: Lexicon of Christian Iconography Online (Jacek Lewinson Publishers’ Representative Central/Eastern Europe)

A lateráni palota nem kézzel festett ikonjától a grúz ikonig (Magyar Kurír)

Istenes Szent János az irgalmasoknál - Rieger Tibor legújabb köztéri szobráról (Magyar Kurír)

Puskás László - A Szent vonzásában: prof. dr. Puskás Bernadett művészettörténész legújabb könyve (Nyíregyházi Egyházmegye)

Maszkban is várta a katolikus kultúra az érdeklődőket Pécsett (Magyar Kurír)

Lyka Károly: A temető művészete (Művészet - szerk. Lyka Károly -, 1903., p.38-45, MKE)

Az ikonok teológiai alapjai - Terdik Szilveszter művészettörténész előadása (Hajdúdorogi Főegyházmegye)

A „Magna Domina Hungarorum” drágakő, a hit és a művészet ékszerdoboza (Vatican News)

Klemens Richter: Templomtér és egyházkép (Magyar Kurír)

Figyelmükbe ajánljuk a Schnell&Steiner Kiadó "das münster" - Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft c. folyóiratát!

KORÁBBI HÍREK, INFORMÁCIÓK

Figyelemfelhívás!!!
Intézményünk tudomására jutott, hogy műtárgy-piacon nagy értékű kegytárgyakkal (pl. Ozsvári Csaba által készített kehely) kereskednek, melyek eredete nem tisztázott. Ilyen esetekben, ha az eredet nem igazolt, nagyon megfontoltan tanácsos eljárni!

Az OKGyK levelezési címe, vezetékes telefonszáma és e-mail címe változik!
2019. április 1-től postafiókunk megszűnik.
Levelezési címünk: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Az email címünk terén annyi változás történik, hogy megszűnik végleg az egyik címünk: az okgyk@hcbc.hu, és a továbbiakban csak az okgyk@katolikus.hu címen leszünk elérhetőek.

Köszöntjük az (2019-ben 50 éves) Országos Katolikus Gyűjteményi Központ lapjain!

Hazánkban a nemzeti örökséget és az egyetemes kultúrát képviselő műtárgyállomány jelentős része egyházi tulajdonban van: ezek nyilvántartása, gondozása és tudományos feldolgozása mind az egyház, mind az állam közös érdeke. Kulturális életünk egészére nézve egyre nélkülözhetetlenebb, hogy a szakrális - nem egyszer történelmi - hagyományokat őrző értékek szerves részeivé váljanak a tudományos kutatásnak és a hazai közművelődésnek. Ez a felismerés vezette a Magyar Katolikus Püspöki Kart olyan központi szerv felállításában, amely gyűjteményeink érdekeinek képviseletét, a gyűjteményi munka szakmai támogatását és koordinálását végzi.

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik központi intézménye múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületen fejti ki tevékenységét. Szorgalmazza és elősegíti a gyűjtemények munkatársainak szakmai továbbképzését, valamint összesíti az egyházi gyűjtemények működésére vonatkozó beszámolókat. A hazai egyházi műtárgyállomány folyamatos és tervszerű nyilvántartásáról - szakmai csoportok igénybevételével - gondoskodik és megszervezi a központi számítógépes nyilvántartást.

A Gyűjteményi Központ a magyar katolikus egyház könyvtári, levéltári, műtárgy és műemlék állományát nem csupán a nemzeti örökség, hanem az egyetemes egyház és az európai kultúra egészének örökségeként értékeli, és lehetőségeinek határain belül munkájával következetesen szolgálja.

Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, OKGyK igazgató

Belépés jelszóval védett területre

Impresszum