Katolikus Kultúra

Honlapok:
Magyar Katolikus Egyház
Magyar Katolikus Lexikon
Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet
A Magyar Kurír Katolikus Hírportál Kultúra rovata
Szerzetesség a koraújkori Magyarországon Összehasonlító rendtörténeti blog
MAGYAR SION Új folyam Egyházi tudományos folyóirat
A Távlatok repertóriuma és archivuma
Pannonhalmi Szemle Dokumentumtár a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság honlapján
Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport
Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport új honlapja
MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport
MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport
Szegedi Középkorász Műhely
CAPITULUM Középkori Egyháztörténeti Kutatócsoport
Ferdinand Schöning kiadó (Paderborn, Németország), Hubert Wolf munkái

Cikkek, előadások, tanulmányok:
A RÓMAI KONGREGÁCIÓK NÉHÁNY KIFEJEZÉSÉNEK MAGYARÁZATA (Papi és szerzetesi névtár 1947. évre. - szerk. Tower Vilmos. Budapest: Korda R.T., 1946. p. 43-44.)
Miről tanúskodnak a múlt betűi? Beszámoló a Pannonhalmán, 2018. május 7.-8.-án megrendezett II. Scriptorium konferenciáról (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Királyok ékköve - konferencia Szent-Lászlóról és kultuszáról Vácott (Magyar Kurír)
I. Scriptorium konferencia, 2017. május 11-12. (Magyar Kurír)
A katolikus képtisztelet jogi és történeti vonatkozásai (latin szöveg, ezen Forrásból)
Dr. Czobor Béla: Egyházi emlékek. Magyarország történeti emlékei az 1896. évi Ezredéves Országos Kiállításon (mek.niif.hu)
Lieber Mária Katalin: A tömegtájékoztatási eszközök a katolikus egyház törvénykönyveiben
(Elhangzott az OKGyK rendezvényén, 2012. december 11-én.)
Index librorum prohibitorum et expurgatorum apud Ludouicum Sanchez, 1612. 841p. (Google Books)
Müller Lajos SJ.: A római index
Kállay Miklós: A pápa és a Vatikán - az Index
Ásványi Ilona: Szent Benedek Regulája az olvasásról
(in: Corde Aperto. Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára. - szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszprém: Veszprémi egyházmegye, Veszprém Megyei Levéltár, 2012. p. 11-30.)
P. Szabó Ferenc SJ: Ateista humanizmus és posztmodern kultúra
(Elhangzott az OKGyK rendezvényén, 2012. május 15-én.)
Cyprianus írásairól
Nyomdászat és könyvtárak - Rövid tanulmány a külföldi nyomdák és könyvtárak történetéről