Könyvtári szakterület

A Katolikus Egyház könyvtárai

EKE
BETH - Bibliotheques Européennes de Théologie
Arbeitsgemeinschaft Katholisch-theologischer Bibliotheken (AKThB)

Nyomdák

Közös katalógusok:
Unitas, az EKE közös katalógusa
Esztergomi Főegyházmegye Közös Könyvtári katalógusa
Debrecen-Nyíregyházi, Szombathelyi és Váci Egyházmegyék közös katalógusa
Gyulafehérvári-Nagyváradi közös katalógus
Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása (MKDNy)
MOKKA - Régi Nyomtatványok (-1850)
Egyetemi Könyvtár katalógusa
KVK - Karlsruher Virtueller Katalog

EKE - UNITAS tudástár
EKE - bibliográfia

Országos Széchényi Könyvtár
Magyar könyvtártörténet / Csapodi Csaba, Tóth András, Vértesy Miklós. Budapest : Gondolat, 1987. (OSZK)
Gulyás Pál: A könyvek és könyvtárak hajdan és most (OSZK)
Könyv- és könyvtártörténeti szöveggyűjtemény (OSZK)
Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig (OSZK)
Holl Béla: Laus librorum - válogatott tanulmányok (OSZK)
Monok István: A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében (OSZK) In: Könyvtári Figyelő. 43. évfolyam, 1997. 3. szám
Monok István: Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek könyvtártörténeti hasznosítása Kutatástörténeti áttekintés (www.c3.hu)
Török Gyöngyi: Középkori magyarországi könyvfestészet (OSZK) / In: Kódexek a középkori Magyarországon. Bp., 1985. 35-46.)
Emődi András: A Nagyváradi Egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén Budapest-Szeged-Nagyvárad: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság-Szegedi Tudományegyetem-Partiumi Keresztény Egyetem, 2014. (OSZK)
Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig / Sajtó alá rendezte: Farkas Gábor, Monok István, Pozsár Annamária, Varga András. Szeged: Scriptum Kft., 1990. (OSZK)
A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században / Schwarcz Katalin. Szeged: Scriptum Kft., 1994. (OSZK)
A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században / Varga András. Szeged: Scriptum Kft., 1991. (OSZK)
A szerzetesi könyvtárak sorsa / Wix Györgyné. Magyar Könyvszemle 109. évf. 1993. 3. szám. (OSZK)
A magyar könyvkultúra múltjából - Iványi Béla cikkei és adatgyűjtése / Szeged: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, 1983. (NIIF)
Régi magyar egyetemek emlékezete 1367-1777. Válogatott dokumentumok a magyarországi felsőoktatás történetéhez / Szerkesztette és a bevezetést írta: Szögi László. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára és Levéltára, 1995. (OSZK)
A magyar irodalom története (I. - VI. kötet) / Akadémiai Kiadó, Budapest 1964-1966 (OSZK)
Magyar történelmi szöveggyűjtemény (A magyar történelem forrásai a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig) / összeáll: Zubánics László. Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2008. (OSZK)
A latin írás története / Jakó Zsigmond - Manolescu, Radu. Budapest : Európa, 1987.
Tevan Andor: A könyv évezredes útja (OSZK)
A könyvkötő mesterség. / Jaschik Álmos. Budapest : A Népszava-Könyvkereskedés kiadása, 1922. (OSZK)
MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK - REGNUM (Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, www.heh.hu)

Szent István Társulat
Katolikus kiadók Magyarországon (www.katolikus.hu)
A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola kiadványai
ars liturgica - Buch- und Kunstverlag Maria Laach
Peter Lang Verlagsgruppe "teológia" szakterület kiadványai
Kohlhammer Verlag "teológia" szakterület kiadványai
Francke Verlag "teológia" szakterületének kiadványai
Verlagsgruppe Schnell&Steiner Regensburg
Johannes Verlag Einsiedeln
Dehoniano Kiadó
Bibliotheca Montisfani - Monaci Benedettini Silvestrini
Il Regno folyóirat
Corpus Christianorum
Esprit Vie
Manuel de catalogage des livres liturgiques des rites latins de l'Église catholique (BnF)
Editions du Cerf
Editions DESCLEE DE BROUWER, Paris
Revue catholique internationale COMMUNIO
Sources Chrétiennes
Catholic Book Publishing Corp.
University of Notre Dame Press
Ignatius Press

Bibliotheque nationale de France, BnF
konyvtar.lap.hu

A könyvtárakat érintő jogszabályok jegyzéke