OEMT

Országos (Katolikus) Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT)

A magyar műemléki állomány közel egyharmada egyházi tulajdonban van. Ezek fenntartása és folyamatos gondozása egyrészt az egyházat a múlt iránti tiszteletre és a műemlékvédelmi előírások köteles betartatására kötelezi, másrészt súlyos anyagi terhet ró az egyes egyházmegyékre (és egyházközségekre).
A magyar örökségvédelem szolgálata tehát az egyházi és az állami hatóságok szoros együttműködését igényli. Ennek érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1967. március 17-én tartott konferenciáján, háromtagú püspökkari bizottságot létesített az Országos Műemléki Felügyelőséggel (OMF) való kapcsolat kiegyensúlyozottabb megteremtése céljából. A rendszerváltást követően 1990 óta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az Országos Katolikus Egyházművészeti és Műemléki Tanácsot az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ mellé rendelte. Azóta mindkét hivatal az MKPK központi intézményeként működik.
A Tanács egyházi és világi szakemberekből áll, akiket az egyházmegyék főpásztorai saját hatáskörükben neveznek ki. A Tanáccsal párhuzamosan működnek az egyházmegyei szervezetek amelyek a helyi főpásztorok rendelkezésére állnak.
Az Országos Tanács szakmailag támogatja a II. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezéseinek megfelelően a műemléki templomok szakszerű felújítását és az újonnan épülő katolikus templomok esztétikailag igényes és megjelenésében korszerű építészeti megfogalmazását.
Az Országos Tanács tiszteletben tartja az egyes egyházmegyék bizottságainak működését, ugyanakkor készségesen áll a műemléki tervtárgyalások és műtárgy-zsűrik rendelkezésére.


Az OEMT kezdeményezésére illetve közreműködésével megjelent kiadványok:
- Cserháti József Dr. - Esze Tamás: Egyházi épületek és műtárgyak gondozása. Bp.: Képzőművészeti Alap Kiadóváll., 1971.
- Levárdy Ferenc: Magyar templomok művészete. Bp.: Szent István Társulat, 1982.
- A liturgikus berendezési tárgyak és eszközök művészete (Bp.: OEMT, 1968. Iránymutatás a szakrális terek kialakításához a II. Vatikáni Zsinat után.)


Az OEMT előzményeivel és tevékenységével foglalkozó szakirodalom:
- Blümelhuber Ferencz: Az egyházi művészet régészeti és gyakorlati kézikönyve. Esztergom: Horák Egyed betűivel 1873.
- Blümelhuber Ferencz: Műtörténeti kalauz. Esztergom 1874.
- Czobor Béla: A középkor egyházi művészete Ottó Henrik nyomán a magyar viszonyokhoz alkalmazva. Bp.: Hunyadi Mátyás 1875.
- Czobor Béla: Az egyházi művészetek hazánkban. Bp. 1879.
- Czobor Béla: A kereszténység műarcheológiai encyklopédiája. 1-2 rész. Bp. 1880-83.
- Czobor Béla: Az egyházi öltönyökről Bp. 1881.
- Divald Kornél: Magyar művészettörténet. Bp. Szent István Társulat 1927. (www.ppek.hu/facsimile)
- Divald Kornél: A magyar iparművészet története. Bp. Szent István Társulat 1929. (www.ppek.hu/facsimile)
- Somogyi Antal: Vallás és modern művészet. Bp.: Szent István Társulat 1927. (www.ppek.hu/facsimile)
- Somogyi Antal: Modern katolikus művészet. Bp.: Szent István Társulat 1933.
- Somogyi Antal: Székesfehérvár. Művészet és város. Bp.: Officina 1939.
- Somogyi Antal: Modern egyházművészet Magyarországon. In Katolikus írók új magyar kalauza. Bp., Ardói Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, 1940. p 348-377.
- Fieber Henrik: Korszerű egyházi művészet. Bp. 1913.
- Fieber Henrik: Modern művészet. Bp. 1914.
- P. Szűcs Julianna: A központi Egyházművészeti Hivatal szerepe a kor magyar egyházművészetében. 1930.-1940. In Ars Hungarica 1974/1 159-190.
- P. Szűcs Julianna: Az egyházművészet útja a római iskola felé. In Ars Hungarica 1981/1 55-75.
- Jajczay János: Mai magyar egyházművészet. [Bp.]: Révai é.n.
- Erdőssy Béla: Korunk magyar egyházművészete. Bp. 1981. (2. bőv. Kiad. 1983.)
- Egyházi Műipar, Bp., 1900. jan. 15.-1913. márc. 30.: egyházi iparművészeti szaklap. / Rétay és Benedek Egyházi-Műipar-Intézetének Házilapja- Megj. havonta, össz. 131 sz. Szerk. Aczél Lajos, 1900. X. 15: Cziklay Lajos, 1907. II. 28: Rétay Kálmán: Ny: Hunyadi Mátyás ny., 1905. II. 15: Stephaneum. 88.
- Egyházművészeti Lap. Budapest 1880. jan.1 - 1886. jan. 15. Szerk.: Czobor Béla
- Egyházi építészet. 1991-től. Szent Maximilián Lap- és Könyvkiadó